Leerling2020.nl

Leerling2020.nl

Leerling2020.nl is een verzamelplek van informatie over (de toekomst van) gepersonaliseerd leren.

Scholenopdekaart.nl

Scholenopdekaart.nl

Op scholenopdekaart.nl zoek en vergelijk je basisscholen en middelbare scholen. De website geeft een uitgebreid en eerlijk beeld van de kwaliteit van de scholen. Scholen vullen een deel van de informatie via een volledig op maat gemaakt CMS (Content Management System). De website is in nauwe samenwerking met scholen ontwikkeld. In dit project was ik verantwoordelijk voor het ontwerpen van alle visuele/interactieve elementen.

Videographic voor Overstapservice Onderwijs

Voor het project Overstapservice Onderwijs (OSO) maakte ik een videographic waarin het nut en proces van het project worden uitgelegd.

Schoolkompas app

Schoolkompas app

De schoolkompas app was een app waarmee je middelbare scholen kon vergelijken. De app is inmiddels vervangen door scholenopdekaart.nl.

Schoolinfo ‘Gymzaal’

Schoolinfo Gymzaal

De Schoolinfo ‘Gymzaal’ is een vergaderzaal ontworpen om optimaal te voorzien in de behoefte aan een modulaire vergaderruimte. Verschillende kleuren lijnen geven verschillende opstellingen aan, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen doorgetrokken strepen (frequent gebruik) en onderbroken strepen (minder frequent gebruik). In combinatie met verrijdbare meubels ontstaat een vergaderruimte met zeer flexibele mogelijkheden.

Schoolkompas.nl

Schoolkompas

Schoolkompas.nl was een website die leerlingen van groep 8, en hun ouders, hielp bij het zoeken van een middelbare school. Op de website kon je eenvoudig scholen zoeken en met elkaar vergelijken. Schoolkompas.nl is inmiddels vervangen door Scholenopdekaart.nl

In opdracht van Stichting Schoolinfo (voorheen VO-raad) hielp ik mee aan de ontwikkeling van Schoolkompas. Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan onder de doelgroep en op basis hiervan de user interface ontworpen.